ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Дистанційне навчання – спосіб організації процесу навчання, що базується на використанні сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, що дозволяють здійснювати навчання на відстані без безпосереднього контакту між викладачем та слухачами.

Використання комп'ютера та мережі Інтернет сприяє максимально зручній організації процесів навчання, підготовки до перевірки знань та підтвердження кваліфікації слухачів, забезпечує безперервний доступ до навчального курсу.

Для початкового доступу до сайту необхідно СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ, що містить реквізити майбутнього слухача (студента) та використовується адміністратором курсу для подальшого надання доступу до ресурсів курсу та навчального процесу.

Для отримання статусу студента власник облікового запису оформляє заявку (Форма заявки на дистанційне навчання за курсом "Небезпечні вантажі"), яку надсилає електронною поштою на e-mail: centrzbezpeky@gmail.com. У відповідь направляється проект договору та рахунок на оплату навчання.

Після оплати навчання адміністратор курсу надає власнику облікового запису статус слухача (студента), що забезпечує доступ до ресурсів вибраного курсу.

    Available courses

    Програма курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів призначена для керівників та фахівців професій залізничного транспорту

    Програма курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів призначена для робітників залізничного транспорту

    Програма курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів призначена для керівників та фахівців професій морського транспорту

    Курс призначений для навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників підприємств, організацій, установ відповідно до розділу 5 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.